Vi for till Möja för att spela på Isaks Musikfest i Ramsmora.
Inledningsvis cyklade jag. Tung last.

Humöret var på topp....